نقشه راه

https://bitcoin.black launched

اعضای 10000

گسترش چند زبانه

https://bitcoinblack.net launched (the network side of Bitcoin Black)

شروع پرواز هواپیما سکه های رایگان با ایجاد کیف پول به اعضای تحویل داده می شود

راه اندازی شبکه بتا

اعضای 100000

توزیع سکه پیش فروش در شبکۀ Bitcoin Black Live Network

توزیع 50,000 (سکه 9000) Airdrops در شبکه زنده

ادامه Airdrop خودکار (3600 سکه) توزیع

برنامه های Android و iOS (پول را به آسانی به عنوان یک پیام متنی ارسال کنید)

1 میلیون موفق Airdrops

Bitcoin Black بیشترین رمزنگاری غیرمتمرکز (بیشترین گره کاربر در بیشتر نقاط جهان)

پرداخت 110 بالا اعضای پاداش برای ارجاع هوا

ICO آغاز می شود

معرفی برنامه پاداش آغاز می شود (با آوردن 10 میلیون کاربر اضافی به اکوسیستم از طریق مشوق ها)

وجوه ICO اختصاص یافته به گروه های اجتماعی، بنیادها و افراد از طریق رای دادن

Marketplace باز می شود، Bitcoin Black card معرفی شده و بیشتر از طریق صندوق ICO