نقشه راه

https://bitcoin.black launched

اعضای 10000

گسترش چند زبانه

https://bitcoinblack.net launched (the network side of Bitcoin Black)

شروع پرواز هواپیما سکه های رایگان با ایجاد کیف پول به اعضای تحویل داده می شود

راه اندازی شبکه بتا

اعضای 100000

توزیع سکه پیش فروش در شبکۀ Bitcoin Black Live Network

برنامه های Android و IOS (ارسال پول به راحتی پیام پیامکی)

توزیع 50,000 (سکه 9000) Airdrops در شبکه زنده

توزیع Airdrop (3600 سکه) به 1 میلیون کاربر

1 میلیون موفق Airdrops

1 میلیون بارگیری برنامه

Bitcoin Black بیشترین رمزنگاری غیرمتمرکز (بیشترین گره کاربر در بیشتر نقاط جهان)

پرداخت 110 بالا اعضای پاداش برای ارجاع هوا

IEO شروع می شود

معرفی برنامه پاداش آغاز می شود (با آوردن 10 میلیون کاربر اضافی به اکوسیستم از طریق مشوق ها)

10 میلیون کاربر

اتخاذ شتاب بازرگانان آغاز می شود

بودجه IEO از طریق رای گیری به گروه های جامعه ، بنیادها و افراد اختصاص می یابد

Marketplace افتتاح شد ، کارت سیاه بیت کوین از طریق بودجه IEO معرفی و بیشتر شد

100 میلیون کاربر