نقشه راه

https://bitcoin.black launched

اعضای 10000

گسترش چند زبانه

https://bitcoinblack.net launched (the network side of Bitcoin Black)

شروع پرواز هواپیما سکه های رایگان با ایجاد کیف پول به اعضای تحویل داده می شود

اعضای 100000

برنامه های Android و iOS (پول را به آسانی به عنوان یک پیام متنی ارسال کنید)

1 میلیون موفق Airdrops

پرداخت 110 بالا اعضای پاداش برای ارجاع هوا

Bitcoin Black بیشترین رمزنگاری غیرمتمرکز (بیشترین گره کاربر در بیشتر نقاط جهان)

ICO آغاز می شود

معرفی برنامه های پاداش آغاز می شود (با آوردن 20 + میلیون کاربر به اکوسیستم از طریق مشوق ها)

وجوه ICO اختصاص یافته به گروه های اجتماعی، بنیادها و افراد از طریق رای دادن

Marketplace باز می شود، Bitcoin Black card معرفی شده و بیشتر از طریق صندوق ICO