تصویب توده ای

هدف:
13000 1st جولای 2018
19500 اوت
29250 سپتامبر
43875 اکتبر
65812 نوامبر
98718 دسامبر
148078 ژانویه 2019
222117 Febuary
333175 مارس
499763 آوریل
749645 می
1124468 ژوئن
پس از 1 میلیون کاربر. انگیزه برای معرفی افزایش خواهد یافت.
بازرگانان از طریق مقدمه وارد هیئت مدیره خواهند شد
بزرگترین عجله طلای فردی در تاریخ است.

دانشجویان دانشگاه کد QR خود را توسط سایر دانش آموزان اسکن می کنند، هر دانش آموز برنامه را داشته باشد. هر مدرسه هر محل کار. هر جامعه توسط Bitcoin Bio (Bitcoin Black) انجام خواهد شد.

ادامه روند برنامه ریزی شده در هر هفته تا 30 میلیون کاربر.