تصویب توده ای


اهداف جدید از ماه فوریه 2019 (توجه داشته باشید اعضای BCB در ماه مه 2018 کمتر از 1000 بود):
70000 فوریه 2019
87000 مارس
109000 آوریل
136000 می
170000 ژوئن
213000 ژوئیه
267000 اوت
333000 سپتامبر
417000 اکتبر
521000 نوامبر
651000 دسامبر 2019
814000 ژانویه 2020
1018000 فوریه 2020

پس از رسیدن به میلیون کاربر 1، انگیزه های معرفی به وسیله پاداش های معرفی برنامه افزایش می یابد.
بازاریابان از طریق ساختار پاداش های معرفی برنامه شروع خواهند کرد.

دانشجویان دانشگاه، دانش آموزان مدارس و کارگران کد QR خود را توسط سایر دانش آموزان اسکن می شود و همکارانش که خواهد شد تشویق به دانلود کنید بیت کوین سیاه نرم افزار.
Eبسیار دانشگاه زمین، هر مدرسه و eبسیار محل کار درگیر خواهد شد.

Pنرخ رشد رشد ادامه دارد هفتگی تا 10 میلیون کاربر

از زمان مقاصد قبلی، تدابیر امن تر برای تأمین کنندگان واقعی واقعی تنظیم شده است.

اهداف قبلی قبل از ژوئیه 2018 ایجاد شد:
13000 1st جولای 2018
19500 اوت
29250 سپتامبر
43875 اکتبر
65812 نوامبر
98718 دسامبر
148078 ژانویه 2019
222117 فوریه
333175 مارس
499763 آوریل
749645 می
1124468 ژوئن