ICO

هدف Bitcoin Black ICO ایجاد چندین پایگاه اجتماعی است که به رشد آینده اکوسیستم کمک خواهد کرد.
صندوق های ICO به طور مستقیم به صندوق هایی که توسط جامعه انتخاب شده اند، از طریق رای گیری برای جلوگیری از پیشرفت پروژه، به طور مستقیم ادامه می یابد.

هنگامی که 1 میلیون کاربر از Airdrop خود دریافت کرده اند، ICO شروع می شود:
قیمت سکه 0.01 در ICO با مقدار ورودی محدود می شود.
در ICO چه خواهد بود:
1 میلیون عضو
Time tested blockchain با میلیون ها تراکنش موفق پردازش شده است.
نرخ رشد بهتري نسبت به تمام کرانتاوانهاي 10 برتر است.
یک اکوسیستم پرداخت درست عادلانه که قدرت را برای مردم فراهم می کند.
یک روش برای دریافت Bitcoin Black به هر حیاط دانشگاه، دانشگاه، محل کار و جامعه و بیش از 10 میلیون کاربر واقعی است.

اطلاعات بیشتر در مورد ICO در whitepaper.