ICO

هدف Bitcoin Black ICO ایجاد چندین پایگاه اجتماعی است که به رشد آینده اکوسیستم کمک خواهد کرد.
وجوه صندوق بین المللی پول به طور مستقیمی به صندوق های تصمیم گرفته شده توسط جامعه منتقل می شود تا این پروژه را پیش ببرد.

هنگامی که ما به 1 میلیون کاربر دسترسی پیدا کردیم، ICO شروع خواهد شد:
قیمت سکه 0.01 $ در حداکثر سهم ICO $ 5000 در ICO خواهد بود.
در ICO چه خواهد بود:
1 میلیون عضو
Time tested blockchain با میلیون ها تراکنش موفق پردازش شده است.
نرخ رشد بهتر از تمام کریپتوکاران 10 بالا است.
یک اکوسیستم پرداخت درست عادلانه که قدرت را برای مردم فراهم می کند.
یک روش برای دریافت Bitcoin Black به هر حیاط / دانشگاه / محل کار و جامعه مدرسه و بیش از 30 میلیون کاربر است.

ICO در هر مشارکت سکه 500 000 محدود می شود (حداکثر مبلغ 5000 USD برای هر کاربر).