ایجاد BCB کیف پول

بذر را برای دریافت آدرس BCB Wallet خود بسازید.
به یاد داشته باشید- دانه خود را فراموش نکنید.
اگر دانه خود را از دست بدهی، پول خود را در شبکه از دست خواهی داد.
بذر خود را با کسی به اشتراک نگذارید و یادتان باشد که بذر خود را ایمن نگه دارید.

اتصال به اینترنت برای تولید آدرس کیف پول در صفحه بعدی لازم نیست.
هنگامی که برای محافظت بیشتر در صفحه بعدی می روید ، اتصال اینترنت خود را قطع کنید.