بتنت Wallets

بطری کاغذ رومیزی

یک کیف پول گره کامل برای کمک به عدم تمرکز شبکه بیت کوین سیاه.

کیف پول موبایل Betanet

کیف پولهای همراه کاربر پسند. ارسال پول به همان سادگی ارسال پیامک.

کیف پول آنلاین Betanet

نیازی به بارگیری نرم افزار نیست.

فقط آدرس کیف پول

یک آدرس کیف پول ایجاد کنید یا یک کیف پول کاغذ چاپ کنید.